Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - Páhi Község Polgármesteri Hivatala elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatok feladatok ellátására. Páhi Polgármesteri Hivatal

A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és aját önkormányzati jogkörében irányítjta a hivatalt. 

A képviselő-testület a hivatal belső szervezeti tagozódásának és munkarendjének meghatározásáról a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján dönt. 

A polgármesteri hivatal működésének részletes szabályit az ügyrendje tartalmazza. 

  1. Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez/Képviselő-testület, bizottságok/ kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket.
  2. Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
  3. Ellátja a központi állami szervek megbízásáról az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, vagyis előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről.

Páhi Község Polgármesteri Hivatal Elérhetőségei:

Székhely:              6075 Páhi, Vasút u. 2

Telefon:                 (06)-78/436-140

                              (06)-78/546-501

Fax:                       (06)-78/546-502

E-mail:                   pahijegyzo@t-online.hu