Önkormányzat

Páhi Községi Önkormányzat 

A helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy - jogszabályi keretek között - a helyi közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében. E jogot olyan  testületek gyakorolják, amelyeknek tagjait egyenlő, közvetlen és általános egyenlő választójogon alapuló szabad és titkos szavazással választják, és amelyek nekik felelős végrehajtó szervekkel is rendelkezhetnek. 

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdeket.

Páhi Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

 

Az önkormányzat megnevezése:   Páhi Község Önkormányzata

Az önkormányzat székhelye:        6075 Páhi, Vasút u. 2

Az önkormányzat hivatala:      Páhi Közös Önkormányzati  Hivatal

Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet:

Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Illetékességi területe:                   Páhi Község közigazgatási területe

 

Páhi Község Önkormányzatának főbb bankszámlaszámai:

Költségvetési elszámolási számla:        52500068-15000013

Helyi iparűzési adó beszedési számla:   52500068-85900020

Pótlék beszedési számla:                     52500068-68900027

Gépjárműadó beszedési számla:           52500068-89700004

Bírság és végrehajtási költség számla:   52500068-68900010

Egyéb bevételek beszedési számla:       52500068-68900003

                     Illeték bevételi számla                           52500068-68900072