Páhi - orvosi rendelő felújítása” építési beruházás tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró határozat

 

 

Páhi Község Képviselő-testülete
3/2011. sz. Képv. test. ülés
 
 
 
K I V O N A T
a 2011. február 25-én megtartott Képviselő-testületi ülés
 jegyzőkönyvéből
 
18/2011. (II. 25.) Kt. sz. határozata
Tárgy: „Páhi - orvosi rendelő felújítása” építési beruházás tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró határozat
 
 
 
HATÁROZAT
 
1.      Páhi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján, a „Páhi - orvosi rendelő felújítása építési beruházás tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban, az alábbi eljárást lezáró határozatát hozza meg.
 
2.      Páhi Községi Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy az eljárás során az alábbi ajánlattevők adtak be ajánlatot:
 
  1. sz. ajánlat:
GENERÁL KFT. (6300 Kalocsa, Vasút utca 20.)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Jótállási idő (hónap)
Teljesítési határidő (nap)
Fizetési határidő (nap)
26 329 053
12
124
60

 
  1. sz. ajánlat:
RENOVA-ART-BAU KFT. (6237 Kecel, Kölcsey F. u. 9.)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Jótállási idő (hónap)
Teljesítési határidő (nap)
Fizetési határidő (nap)
27 216 297
12
123
30

 
  1. sz. ajánlat:
KALO-BAU KFT. (6300 Kalocsa, Ciglédi – kertek útja 12.)

Ajánlati ár (nettó Ft)
Jótállási idő (hónap)
Teljesítési határidő (nap)
Fizetési határidő (nap)
25 822 453
12
122
60

 
3.      Páhi Községi Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy az eljárás során a RENOVA-ART-BAU KFT. (6237 Kecel, Kölcsey F. u. 9.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem nyújtotta be az ajánlattevő utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolóját.
4.      Páhi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntése alapján az eljárás nyertesének a KALO-BAU KFT-t (6300 Kalocsa, Ciglédi-kertek útja 12.) nyilvánítja. Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legjobb ajánlat kiválasztása. Az eljárás nyertese a legmagasabb potszámot elérő ajánlattevő.
5.      Páhi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntése alapján az eljárás második helyezettje a GENERÁL KFT. (6300 Kalocsa, Vasút utca 20.). Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legjobb ajánlat kiválasztása. Az eljárás második helyezettje a második legmagasabb potszámot elérő ajánlattevő.
6.      A Képviselő-testület felkéri Oroszi István polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntés értelmében, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
 
Felelős: képviselő-testület
 
Kmft.
 
 
 
 
(:Oroszi István:) sk.                                                                  (:Bukros Noémi Linda:) sk.
   polgármester                                                                                      jegyző
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 
 
………………………………….
Bukros Noémi Linda
           jegyző