Rendezésiterv módosítása
FELHÍVÁS 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§(2) bekezdése alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
 
Páhi településrendezési eszközeinek módosítását a Vhr. rendelkezései és Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 12/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi véleményezésre bocsátom és 2024. július 8-án 10 órakor a tervezővel közösen a Művelődési Ház tanácskozótermében tartandó lakossági fórumon ismertetem.
 
12/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet alapján partner: 
a) Páhi község lakossága és a Páhin ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
b) Páhi székhellyel bejegyzett civil szervezetek,
c) Páhi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
d)  Páhi községben működő egyházak.
 
A partneri véleményezésre bocsátott munkarészek község honlapjáról elérhetők.
 
A véleményezésre bocsátottakkal kapcsolatos javaslatok, vélemények írásban megtehetők a lakossági fórumot követő 5. napig papír alapon a Hivatal címére (6328 Páhi Vasút utca 2., vagy elektronikus levélben pahijegyzo@t-online.hu  címére 
 
Páhi, 2024. július 01
 
Petz János
polgármester
CsatolmányMéret
Pahi_TRE_mod_partneri_egyeztetes-compressed.pdf14.63 MB