Arculait kézikönyv

HÍRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárásnak megfelelően Páhi Község Településképi Arculati Kézikönyv tervezete és a Településkép védelméről szól rendelet tervezete a honlapon megtekinthető.

A Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településkép védelmi rendelettel kapcsolatban Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (XII.01.) rendelete (továbbiakban Partnerségi rendelet) 2.§ szerinti partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

a) Páhi község lakossága és a Páhin ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Páhi székhellyel bejegyzett civil szervezetek,

c) Páhi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d)  Páhi községben működő egyházak.
A partnerségi véleményezés keretében az érintettek a hirdetmény közzétételétől számított 21 napon belül 2019. február 11-től - 2019. március 4-ig.
a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott levélben vagy a pahijegyzo@t-online.hu e-mail címre megküldött e-mailben véleményezhetik a tervezetet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

Páhi, 2019. február 11.

Oroszi István

polgármester

Páhi Települési Arculati Kézikönyv (TAK) tervezet

Településkép védelméről szóló rendelet tervezet

Vélemények:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága

Bács-Kiskun megyei építész kamara

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal állami főépítész

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság