Pályázati lehetőség

Pályázati lehetőség
 
Támogatás vehető igénybe falusi, egyéb vagy gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez; valamint szálláshelyhez nem kötőtő épületek kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszerének fejlesztéséhez.
 
Támogatás igénybevételére jogosult:
a)      természetes személy,
b)      mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c)      települési önkormányzat,
d)     települési nemzetiségi önkormányzat
e)      önkormányzati társulás,
f)       nonprofit szervezet,
g)      egyház.
 
Támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minősül:
a)      építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,
b)      szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök,
c)      horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,
d)     a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja,
e)      egyéb elszámolható kiadások (hirdetés, engedélyezési eljárás díja stb.),
f)       eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
A támogatás mérték:
a)      természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyház és nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén, ha
a.       a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a (Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Páhi, Tázlár, külterülettel: Kecel), vagy
b.      a fejlesztést nem hátrányos helyzetű településen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a (Akasztó, Soltszentimre, Tabdi, külterülettel: Kiskőrös, Soltvadkert);
b)      nonprofit szervezet és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető fejlesztés esetén, az összes elszámolható kiadás 100%-a.
 
A részletes pályázati kiírást magába foglaló 52/2012. (VI. 8.) VM rendeletet elolvashatják a Magyar Közlöny 68. számában, valamint a közleményt, a hozzá kapcsolódó formanyomtatványokat, s kitöltési útmutatókat megtalálják az MVH hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu) a 79/2012. (VI. 20.) számú MVH Közleményben.
A támogatási kérelmeket postai úton lehet benyújtani Egyesületünkhöz 2012. július 1. és 2012. július 31. között.
Jelen pályázatnál hiánypótlásra nincs lehetőség!
Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:
ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület
6200 Kiskőrös, Luther Márton tér 1.
Tel.: 78/415-540; 20/5544331
email: udekunsag@koroskabel.hu